Targi Przemys?ów Kreatywnych
Program


6.06.2013 r.


17:00 sala sportowo - widowiskowa
uroczyste otwarcie Targów
s?owo wst?pne – Antoni Czy?yk, dyrektor CSE ?wiatowid
pokaz mody /koszulki, torebki, sukienki/

19.00 – zako?czenie pierwszego dnia targów

 

 


7.06.2013 r.


godz. 8:30 -19:00
dla kreatywnych dzieciaków

9.00 – 9.40  –  warsztaty pn. Wymy?l sam (1 klasa SP – ok. 25 osób)
9:40 – 10:10 -  oprowadzenie po Targach 2 klasy SP – ok. 50 osób
10.10 – 10.50 - warsztaty pn. Wymy?l sam (1 klasa SP – ok. 25 osób)

panel dyskusyjny: Przemys?y kreatywne – po pierwsze edukacja
I blok (liceali?ci)
10:00 – 10:25 – Przemys? kreatywny. Z czym to si? je? - ?ukasz Koty?ski (2-3 klasy, liceum ok. 50 - 75 osób). Po zako?czeniu wyk?adu klasy przechodz? na sal? sportow? i zwiedzaj? wystaw?
+ czas na pytania

10:40 – 11:10 – Od pomys?u do realizacji – na przyk?adzie Just pena – Piotr Górski, AP Dizajn (2-3  
                           klasa, liceum, ok. 50-75 osób). Po zako?czeniu wyk?adu klasy przechodz? na sal? sportow? i zwiedzaj? wystaw?
+ czas na pytania

11:20 – 11:50 – Kreatywne przestrzenie publiczne – Adriana Ron?ewska -
                          Koty?ska  (2-3  klasy, liceum, ok. 50-75 osób). Po zako?czeniu wyk?adu klasy przechodz? na sal? sportow? i zwiedzaj? wystaw?
+ czas na pytania

12:15 – 12:30 – przerwa kawowa

II blok (urz?dnicy, przedsi?biorcy)
12:30 – 12:50 – Przemys?y kreatywne sposobem na kryzys? Gda?sk ju? to robi -Pomorska Fabryka
                          Designu,  ?ukasz Iwaszkiewicz  z Powiatowego Urz?du Pracy w Gda?sku
13:00 – 13:40 - Sk?d bra? pieni?dze na dzia?alno?? w obszarze przemys?ów kreatywnych? - Lidia
                         Panfil, Be First Fundacja Kreowania Przedsi?biorczo?ci.
13:40 – dyskusja panelowa (prowadzenie ?ukasz Koty?ski)

17:00 – 17:30
 Pokazy mody / koszulki, sukienki i torebki
 
17:40 – 18:40
prezentacja multimedialnej pocztówki z Elbl?ga
- prezentacja filmów animowanych z Elbl?giem w roli g?ównej
(podsumowanie warsztatów realizowanych w ramach Festiwalu Przemys?ów Kreatywnych)