Multimedialna pocztówka to subiektywne spojrzenie na Stare Miasto w Elbl?gu. Wykorzystuj?c nowe media,  prowadzi przez prywatne ?cie?ki mieszka?ców tego miasta. Pokazuje niejedno wymiarowo?? Elbl?ga i – co najbardziej charakterystyczne dla tego miastatrudn? do uchwycenia to?samo??.

 

Efekt? Obserwujemy proces nieustannych zmian i przenikanie si? sprzecznych sobie miejsc, zjawisk i czasów.

 

Twórcami multimedialnej pocztówki s? elbl??anie. Powsta?a ona podczas warsztatów z nowych mediów pn. Moje miasto, a w nim...Warsztaty odby?y si? w ramach Festiwalu Przemys?ów Kreatywnych, który zosta? dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.